Världsbilder

Den geocentriska världsbilden säger att vår jord är solsystemets och universums mitt, och att solen, planeterna och stjärnorna kretsar kring jorden. Antikens människor visste att detta var sant.

Den heliocentriska världsbilden säger att jorden och vårt solsystems planeter kretsar kring solen. Kopernikus, Galileo och Kepler gav kraft åt den idén, Herschel och Bessel visade att solen i sin tur inte är universums centrum. Moderna människor vet att detta är sant.

Den feliscentriska världsbilden (från latinskans Felis, katt) säger att katter är universums mitt och att allt kretsar kring katter. Alla katter vet att detta är sant, har alltid varit sant, och kommer alltid vara sant.